Təlimlərin keçirilməsi

h30GRMM kənd təsərrüfatı və bizneslə bağlı 300-dən cox material çap edərək, hədəf ərazilərdə paylamışdır. “Ən yaxşı təcrübələr” broşüralar, təlim materialları və 100-dən çox modula malikdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *